Wisła – koncepcje zagospodarowania na odcinku warszawskim

 

 

Koncepcja Wiślanego Parku Przyrodniczego
Komisja Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły – protokoły zebrań
Cykl artykułów w Gazecie Stołecznej dotyczących koncepcji projektu zagospodarowania Wisły w Warszawie autorstwa prof. Jacka Damięckiego
„Program dla Wisły i jej Dorzecza 2020” (pdf)
„Ginie Wisła, ginie… lobby hydrotechniczne znów w natarciu” – artykuł polemizujący z założeniami projektu „Program dla Wisły”
„Drwale szaleją w Warszawie” – artykuł o wycince drzew w obrębie międzywala

„Pograć w golfa w nadwiślańskiej dziczy” – artykuł o polu golfowym, tworzonym nad Wisłą

Natura 2000 w Warszawie czyli obszar specjalnej ochrony ptaków „DOLINA ŚRODKOWEJ WISŁY” (PLB140004) – SDF i mapy na stronie Ministerstwa Środowiska

Inne ciekawe opracowania:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy
Opracowanie ekofizjograficzne dla Warszawy

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!