Trwają zapisy na bezpłatne spacery przyrodnicze nad Wisłę warszawską

Trwają zapisy na bezpłatne spacery przyrodnicze! Zapraszamy grupy zarówno dzieci i młodzieży (Lato w Mieście 🙂!) jak i seniorów oraz osoby mające rozmaite ograniczenia w dostępie do przyrody poza miastem. Spacery są dostępne także dla osób z wózkami, trudnościami w poruszaniu się, niewidomych, niesłyszących oraz z rozmaitymi specjalnymi potrzebami i uwarunkowaniami. Robimy spacery głównie dla grup zorganizowanych, ale nie tylko. Uczestnikami mogą być mieszkańcy Warszawy (ponieważ spacery są współfinansowane ze środków m. st. Warszawa) w różnym wieku, mile widziane są grupy dzieci i młodzieży z opiekunami. Najbliższe wolne terminy mamy w lipcu. Godziny – do uzgodnienia. Aby się zapisać – piszcie na edukacja.stop@gmail.com W mailu KONIECZNIE podajcie swój NUMER TELEFONU, najlepiej komórkowego!!!

Lokalizacje i opis spacerów

Zabieramy grupy na spacery wzdłuż Wisły (głównie szeroka, utwardzona ścieżka w nadwiślańskim łęgu między mostem Poniatowskiego a Łazienkowskim – brzeg prawy).

Na spacerach opowiadamy o przyrodzie związanej z Wisłą warszawską. Wędrujemy nad Wisłę na teren obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. Uczestnicy dowiadują się jak obserwować i chronić przyrodę, jak prawidłowo dokarmiać ptaki, jak podczas prac ogrodniczych chronić jeże, ptaki czy nietoperze i inne zwierzęta mieszkające w mieście, obserwują zwierzęta, poznają florę i faunę oraz zależności ekologiczne pomiędzy elementami przyrody. Wyszukujemy ślady zwierząt, pokazujemy szczególnie cenne dla nich miejsca bytowania, żerowania, odpoczynku. Pokazujemy przyrodę jako system powiązanych ze sobą zwierząt i roślin, zwracamy uwagę uczestników na obecność przyrody w mieście i konieczność jej ochrony. Spacer trwa najczęściej ok. 1,5 godz., ale też dostosowujemy czas i formę prowadzenia zajęć do grupy, możliwości uczestników, ich wieku, sprawności itd..

Czapla siwa

Spacery są współfinansowane ze środków m. st. Warszawa.

Tekst: D. Z.

Fot.: M. Długosiewicz

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!