Bezpłatne spacery przyrodnicze dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami, dzieci i nie tylko ;)

Zapraszamy na bezpłatne spacery przyrodnicze. Szczególnie serdecznie zapraszamy seniorów oraz osoby z niepełnosprawnościami i mające rozmaite ograniczenia w dostępie do przyrody poza miastem. Uczestnikami spacerów mogą być mieszkańcy Warszawy w różnym wieku, mile widziane są grupy dzieci i młodzieży z opiekunami. Spacery są dostępne dla osób z wózkami, trudnościami w poruszaniu się. Robimy spacery głównie dla grup zorganizowanych, ale nie tylko.

Najbliższe wolne terminy mamy w maju (2022). Godziny – do uzgodnienia.

Aby się zapisać – piszcie na edukacja.stop@gmail.com W mailu KONIECZNIE podajcie swój NUMER TELEFONU, najlepiej komórkowego!!!

Lokalizacje spacerów: 
Zabieramy grupy na spacery wzdłuż Wisły (głównie szeroka, utwardzona ścieżka w nadwiślańskim łęgu między mostem Poniatowskiego a Łazienkowskim – brzeg prawy) do Parku Skaryszewskiego (najpiękniejszego parku Warszawy, gdzie sikorki i wiewiórki jedzą z ręki) oraz w inne zielone miejsca. Szukamy przyrody także na terenach zielonych przy domach i klubach seniora oraz na osiedlach.
Opis spacerów:
Na spacerach opowiadamy o warszawskiej przyrodzie. Wędrujemy nad Wisłę na teren obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły, a czasem szukamy chronionych zwierząt zamieszkujących budynki czy osiedlowe drzewa. Uczestnicy dowiadują się jak obserwować i chronić lokalną przyrodę, jak prawidłowo dokarmiać ptaki, jak podczas prac ogrodniczych chronić jeże, ptaki czy nietoperze i inne zwierzęta mieszkające w mieście, obserwują zwierzęta, poznają florę i faunę oraz zależności ekologiczne pomiędzy elementami przyrody. Wyszukujemy ślady zwierząt, pokazujemy szczególnie cenne dla nich miejsca bytowania, żerowania, odpoczynku. Pokazujemy przyrodę jako system powiązanych ze sobą zwierząt i roślin, zwracamy uwagę uczestników na obecność przyrody w mieście i konieczność jej ochrony.
Spacer trwa najczęściej ok. 1,5 godz., ale też dostosowujemy czas i formę prowadzenia zajęć do grupy, możliwości uczestników, ich wieku, sprawności itd..

Spacer przyrodniczy szeroką ścieżką w nadwiślańskim łęgu


Spacery są finansowane ze środków m. st. Warszawa.

Zdjęcie i tekst: D.Z.

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!