Bezpłatne edukacyjne spacery przyrodnicze dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami, dzieci, młodzieży i nie tylko

Zapraszamy na bezpłatne edukacyjne spacery przyrodnicze! Spacery są dostępne także dla osób z wózkami. Zapraszamy grupy seniorów, dzieci, ludzi z niepełnosprawnościami, młodzieży – wszystkich, którzy są zainteresowani. Można zapisać wiele grup z jednej placówki. Zajęcia są dostosowywane poziomem i czasem trwania do potrzeb i możliwości uczestników.

Śpieszcie się z zapisami! Przyjmujemy zapisy zorganizowanych grup wyłącznie mailem. Piszcie na edukacja.stop@gmail.com

W mailu KONIECZNIE podajcie swój NUMER TELEFONU, najlepiej komórkowego!!!

Lokalizacje spacerów: przede wszystkim szeroka, utwardzona ścieżka w nadwiślańskim łęgu między mostem Poniatowskiego a Łazienkowskim (brzeg prawy) oraz Park Skaryszewski a także inne tereny zielone w Warszawie.

Opis zajęć: Na naszych terenowych lekcjach opowiadamy o warszawskiej przyrodzie. Grupy dzieci wraz z nauczycielami są zabierane w tereny cenne przyrodniczo w Warszawie, przede wszystkim nad Wisłę na teren obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły, ale nie tylko. Pod kierunkiem przyrodniczki-ornitolożki obserwują zwierzęta, poznają florę i faunę oraz zależności ekologiczne pomiędzy elementami przyrody. Wyszukujemy ślady zwierząt, pokazujemy szczególnie cenne dla nich miejsca bytowania, żerowania, odpoczynku. Przewodniczka prowadząca zajęcia będzie pokazywała przyrodę jako system powiązanych ze sobą zwierząt i roślin, zwracała uwagę uczestników na obecność przyrody w mieście i konieczność jej ochrony. Na spacerach przekazujemy wiedze dotyczącą prawidłowego dokarmiania i pomocy zwierzętom w mieście. Spacer trwa najczęściej ok. 2 godz. lekcyjnych, ale też dostosowujemy czas i formę prowadzenia zajęć do grupy, do potrzeb i możliwości uczestników.

Spacery są finansowane przez m. st. Warszawa.

RUDZIK

Tekst: D. Z.

Fot. Marek Długosiewicz

Projekt finansuje m. st. Warszawa


...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!