Chronione zwierzęta w mieście – plakat do pobrania

Wokół nas, także w mieście, jest bardzo wiele zwierząt objętych ochroną gatunkową. Niestety większość osób tego nie wie i nie rozumie, że zwierzę nie musi być rzadkie i zagrożone, żeby było chronione. Także te zwierzęta, które jeszcze często spotyka się w najbliższym otoczeniu człowieka, są „pod ochroną”, w rozumieniu: pod ochroną gatunkową. Pod ochroną gatunkową są m. in. jeż, wiewiórka, sroka, wrona siwa, gołąb miejski. To, czy zwierzę jest objęte ochroną gatunkową można sprawdzić w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (U. 2016, poz. 2183).

Jakie zwierzęta objęte ochroną gatunkową najczęściej można spotkać w pobliżu człowieka? Między innymi te, które są przedstawione na tym pięknym plakacie, do pobrania po kliknięciu TUTAJ. Plakat przedstawia zarówno zwierzęta, których siedliska są w budynkach jak i te, które mają swoje siedliska na terenach zielonych. Gatunki „budynkowe” znajdziecie na plakacie na brązowym tle, zaś na zielonym tle są te, które są związane z terenami zielonymi. Część gatunków można spotkać i w budynkach i wśród zieleni, dlatego znalazły się częściowo na zielonym, a częściowo na brązowym tle.

Trzeba jednak pamiętać, że ochrona gatunkowa to niejedyna forma ochrony zwierząt. Wszystkie zwierzęta kręgowe (ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki) są chronione przepisami Ustawy o ochronie zwierząt z dn. 21 sierpnia 1997 (Dz. U. 2017, poz. 1840 ze zm.). Z tej ustawy wynika, że kręgowcom nie można robić żadnej krzywdy – po prostu ze względów humanitarnych. Nie można ich zabijać czy płoszyć nawet, jeśli nie są objęte ochroną gatunkową.

Tekst: D.Z.

Plakat: Dawid Kilon.

***

Realizujemy projekt „Przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony zwierząt”. Składa się on z cyklu 40 szkoleń dotyczących ochrony dzikich zwierząt w mieście. Szkolenia są związane z dwoma blokami tematycznymi. Pierwszy dotyczy ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych. Drugi, zwierząt związanych z miejskimi terenami zielonymi: ptaków, ale też ssaków, płazów, bezkręgowców.  W ramach projektu są też publikowane na naszej stronie www teksty związane z jego tematyką. Powstały materiały szkoleniowe oraz plakat i ulotka. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Ochrony Środowiska.

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!