Jak ratować drzewa? Zapraszamy na spotkanie z arborystą na Saskiej Kępie (21.10.2017)

Przyjdźcie koniecznie na terenowe spotkanie edukacyjne z arborystami i przekazujcie tę informację dalej, żeby jak najwięcej ludzi (i drzew ;) ) skorzystało ze spotkania! Zbiórka w sobotę, 21.10.2017 r. o godz. 10.00, przy skrzyżowaniu ul. Francuskiej i ul. Obrońców, przy pomniku Agnieszki Osieckiej, w Warszawie. Dowiecie się i zobaczycie w praktyce jak ratować stare, okazałe drzewa w mieście! Spotkanie to niepowtarzalna okazja zdobycia wiedzy jak chronić i ratować drzewa, które tak często są w mieście przeznaczane pod topór tylko dlatego, że są duże i mają kilkadziesiąt lat.

Podczas spotkania z mieszkańcami specjaliści zaprezentują zakres prac wykonanych w tym roku dla ratowania okazałych drzew na Saskiej Kępie. Były to następujące zabiegi: wzmocnienie mechaniczne drzewa wiązaniami, mikoryzacja, ściółkowanie (mulczowanie), rozluźnienie wierzchniej warstwy gleby – aeracja. Arboryści przeprowadzą pokaz mikoryzacji kilku drzew, co pozwoli uczestnikom spotkania zapoznać się celem oraz praktycznymi metodami wykonania tego zabiegu.

Przewidywany czas spotkanie około 2- 4 godzin, w zależności od ilości pytań od uczestników.

Spotkanie oraz wyżej opisane zabiegi ratujące drzewa, są częścią projektu „Ratujmy drzewa Saskiej Kępy” złożonego przez nas a realizowanego w tym roku dzięki Waszym głosom w ramach budżetu obywatelskiego :). Dziękujemy Wam w imieniu drzew :).

Spotkanie poprowadzą:

inż. arch. kraj. Maciej Motas – architekt krajobrazu, certyfikowany treeworker, arborysta, wieloletni praktyk w pielęgnacji i diagnostyce drzew.  Autor licznych specjalistycznych dokumentacji z zakresu dendrologii. Realizuje projekty i inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni. Sporządza specjalistyczne opracowania i dokumentacje z zakresu ochrony drzew. Inwentaryzacje przyrodnicze i dendrologiczne. Opinie o stanie zdrowotnym drzew, zalecenia dotyczące pielęgnacji i gospodarowania i opieki nad drzewostanem, w tym: ocena stanu zdrowotnego, statyki i określenie wad budowy drzewa,  prace wykonawcze na drzewach pomnikowych i terenach pod opieką konserwatora zabytków. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Federacja Arborystów Polskich w latach 2010 – 2012, obecnie członek zarządu dolnośląskiej sekcji Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Członek Rady naukowej przy Parku Szczytnickim we Wrocławiu, Inspektor nadzoru prac w drzewostanie. Wykładowca i kierownik szkoleń zawodowych w Wielkopolskiej Szkole Arborystyki prowadzącej szkolenia w Arboretum UP we Wrocławiu oraz Arboretum Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.

Jerzy Nieswadba – Z wykształcenia technolog drewna – absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. Z pasji i sposobu na życie – arborysta. Przygoda z arborystyką na dobre zaczęła się w roku 1990 i trwa do dzisiaj. Posiada tytuł European treeworkera, rzeczoznawcy w zakresie uprawy i ochrony drzew. Od 2001 roku instruktor praktycznej nauki zawodu i egzaminator na stopień European Treeworker w standardzie European Arboricultural Council. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew, Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Mikoryzowego.
 

Więcej informacji o projekcie i jego wykonaniu na stronie: http://arborysta.com/pielegnacja_saska_kepa/

Tekst i zdjęcie: D.Z.

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!