Wykład “Czy Puszcza Białowieska umiera?” – zapraszamy 17.10.2017

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (wstęp wolny) na wykład, na bardzo gorący, aktualny temat. Wykład “Czy Puszcza Białowieska umiera?” wygłosi dr hab. Bogdan Jaroszewicz.

Przekazujcie tę informację dalej a także przyjdźcie koniecznie, szczególnie jeśli uważacie, że Puszcza umiera z powodu kornika i wątpicie, że obecna wycinka w Puszczy to dewastacja przyrody. Liczymy na dyskusję i trudne pytania. Im więcej zadacie pytań, im więcej swoich wątpliwości wyrazicie, tym więcej wszyscy uczestnicy spotkania dowiedzą się o sytuacji Puszczy.

Spotkanie organizujemy wspólnie z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Postanowiliśmy je zorganizować w związku z wątpliwościami, które ciągle pojawiają się wokół stanu Puszczy Białowieskiej i jej ochrony.

Prelegent, dr hab. Bogdan Jaroszewicz, jest naukowcem, który wiele lat spędził w Puszczy, kierownikiem Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW, wiele lat był wicedyrektorem Białowieskiego Parku Narodowego. Zajmuje się ekologią lasu naturalnego. Jest członkiem Komisji ds. Obszarów Chronionych IUCN (Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody), oraz wielu stowarzyszeń przyrodniczych (t.j. Polskie Towarzystwo Botaniczne), współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Służb Ochrony Przyrody i Stowarzyszenia Miłośników Żubra. Jest autorem licznych publikacji i rozpraw naukowych, specjalistą od zagadnień wpływu owadów na kształtowanie ekosystemów leśnych.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 17. października, o godzinie 18:00, w sali 102B Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Miecznikowa 1.

Fot. M. Długosiewicz

Tekst: D.Z.

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!