Przerażające plany zmiany ustawy o ochronie przyrody!

Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków wysłało do Ministerstwa Środowiska uwagi do zatrważającego projektu zmian ustawy o ochronie przyrody. Jesteśmy zszokowani planami ministra Szyszki, które oznaczają m.in.:
– zniesienie dotychczasowej ochrony drzew i krzewów, co umożliwi niekontrolowaną, masową wycinkę!
– możliwość zabijania zwierząt objętych ochroną (np. bobrów) a nawet uczynienie zabijania podstawowym sposobem radzenia sobie ze szkodami powodowanymi przez chronione zwierzęta!
– aby otrzymać odszkodowanie za szkody spowodowane przez zwierzęta chronione trzeba będzie de facto najpierw spróbować je zabić!
– ułatwienie inwestowania na obszarach chronionych
– osłabienie ochrony rezerwatów przyrody.

Nasze uwagi można przeczytać na poniższych skanach pisma do ministerstwa. Jeszcze nie zmienioną ustawę o ochronie przyrody (oraz inne krajowe akty prawne) znaleźć można w Internecie na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/

uwagi UOP s1

 

uwagi UOP s2 

uwagi UOP s3Tekst: Dorota Zielińska

 

 

 

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!