Fotografie do pobrania na licencji CC-BY

Poniższą fotografię przekazała nam Eva Stets do wykorzystania na licencji CC-BY. Dziękujemy!
MyszołówFot. Eva Stets

Zezwala się na korzystanie z powyższych fotografii na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 (znanej również jako CC-BY), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!