Wycieczki, konsultacje społeczne i rejsy przyrodnicze – zapraszamy!

W ramach projektu wislawarszawska.pl planowane jest stworzenie szlaku edukacyjno-rekreacyjnego oraz wyposażenie i oznakowanie czterech punktów do obserwacji ptaków nad Wisłą. Zapraszamy do udziału w spacerach konsultacyjnych nad Wisłą. Chcielibyśmy wspólnie wypracować rozwiązania:

  • jak zorganizować lub poprawić już istniejącą infrastrukturę punktu?
  • jak informować o tym punkcie w terenie?
  • gdzie konkretnie zlokalizować punkt (dotyczy punktów na mostach)?

Zapraszamy na 4 spacery!

spacer I

Trasa do punktu obserwacyjnego Zawady Międzywale (Wawer)

sobota 6 lipca 2013,

godz. 10.00-12.00

zbiórka: przystanek autobusu nr 146 ROMANTYCZNA (kierunek Falenica)

spacer II

Trasa do punktów obserwacyjnych Most Gdański i Most Śląsko-Dąbrowski
czwartek 11 lipca,
godz. 17.30-19.30
zbiórka: przystanek tramwajowy na Moście Gdańskim po stronie praskiej

spacer III

Trasa do punktu obserwacyjnego Czajka-kolektor (Białołęka)
wtorek 16 lipca,
godz. 17.30-19.30
zbiórka: pętla autobusowa Nowodwory (autobusy: E-6, E-8, 101, 126, 186, 314, 509, 516, 518, 741)

spacer IV

Trasa do punktu obserwacyjnego Most Grota
środa 24 lipca,
godz. 17.30-19.30
zbiórka: przystanek tramwajów nr 18 i 20 ŻERAŃ FSO (pod wiaduktem mostu)

Spacery, poprowadzone przez doświadczonego ornitologa, Roberta Miciałkiewicza, będą również doskonałą okazją do lepszego poznania terenów nadwiślańskich oraz zamieszkujących je gatunków ptaków.

Unikalne lasy łęgowe i naturalny układ brzegowy powodują, że tereny nadrzeczne w Warszawie stanowią siedlisko wielu ciekawych gatunków ptaków oraz innych zwierząt. Już teraz ornitolodzy i pozostali amatorzy ptasich obserwacji wykorzystują nadwiślańskie tereny do prowadzenia działań przyrodniczych, a w przyszłości, właśnie dzięki konsultacjom, będą one jeszcze bardziej dostępne, m.in. dzięki oznakowaniu i wyposażeniu w lunety kilku punktów najbardziej nadających się do prowadzenia ptasich obserwacji. Pozwoli to na skierowanie ruchu turystycznego w konkretne miejsca, zmniejszając go w miejscach ważnych z punktu widzenia ochrony ptaków i ich siedlisk.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych także na rejsy przyrodnicze statkiem po Wiśle Warszawskiej.

Planowane terminy dwugodzinnych rejsów:
7 lipca – niedziela,
13 lipca – sobota,
20 lipca – sobota,
27 lipca – sobota.

Czas trwania rejsu: 9.30 – 11.30.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na statku, uczestnictwo w rejsie musi zostać zgłoszone i potwierdzone. Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym rejsie.
Prosimy o przysyłanie zgłoszeń na mail wislawarszawska@gmail.com lub telefonicznie pod nr 535 531 613.

Podczas rejsu przewodnik będzie opowiadać o wiślanej przyrodzie i ciekawych miejscach na trasie. Prośba do uczestników rejsów o przesyłanie zdjęć lub krótkich relacji, które chętnie zamieścimy na stronie www.wislawarszawska.pl.

UAKTUALNIENIE: Wszystkie miejsca na rejsy w lipcu zostały zarezerwowane. Dziękujemy za zgłoszenia. Kolejne rejsy odbędą się w sierpniu – terminy ogłosimy 29 lipca.

Rejsy i spacery-konsultacje są organizowane w ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (LIFE09 NAT/PL/000264).

Dorota Zielińska

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!