Podsumowanie Akcji Gawron

W prezentacji (do ściągnięcia poniżej) przedstawiono podsumowanie z pierwszego roku zbierania danych w ramach Akcji Gawron, mającej na celu policzenie kolonii lęgowych gawrona Corvus frugilegus na całym Mazowszu (uwzględniając region ornitologiczny). Akcja będzie kontynuowana w 2013 i 2014 roku. Chętnych do…