Zapraszamy na wycieczkę przyrodniczą w okolice Wysp Zawadowskich

STOPowicze i miłośnicy ptactwa, w sierpniu zapraszamy Was nie na prelekcję, ale na spotkanie w terenie. Pokażemy Wam ciekawe miejsce, na terenie Warszawy. Wyspy Zawadowskie są objęte ochroną w formie rezerwatu ornitologicznego. Rezerwat uchodzi za jeden z najciekawszych terenów w Warszawie, pod względem różnorodności i obecności rzadkich ptaków. Wyspy stanowią m.in. miejsce lęgowe rybitw białoczelnych i rybitw rzecznych. Wejście na teren rezerwatu nie jest możliwe, jednakże będąc wyposażonym w odpowiedni sprzęt optyczny, ptaki można obserwować z brzegu. Więcej informacji o rezerwacie i gatunkach można znaleźć tu: http://www.wislawarszawska.pl/

Wycieczce będzie przewodniczył Robert Miciałkiewicz, doświadczony ornitolog.
Zbiórka: niedziela, 26 sierpnia, 9.00, przystanek autobusowy „Bysławska” przy Wale Miedzeszyńskim, w stronę Falenicy. Dojazd autobusami linii: 142, 702 (z ronda Wiatraczna), 146 (z dworca Wsch), 213 (z Gocławia). Więcej informacji o rozkładach i autobusach TUTAJ.

Wycieczka potrwa zapewne około 3 godzin, ale można odłączyć się wcześniej. Pamiętajcie o odpowiednim ubiorze terenowym.

Wycieczka otwarta dla wszystkich, więc udostępniajcie nasze ogłoszenie dalej.

D.Z.

Wycieczka jest organizowana w ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (LIFE09 NAT/PL/000264). Projekt ten jest realizowany przez m.st. Warszawa oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, dzięki wsparciu udzielonemu ze środków pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej o projekcie znajdziecie tutaj: http://wislawarszawska.pl/

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!