Ptaki w budynkach – nowe artykuły i zdjęcia miejsc gniazdowania

Zachęcamy do zaglądania do nowych artykułów o ptakach w budynkach.

Zachęcamy Was też do przysyłania zdjęć miejsc gniazdowania ptaków w budynkach lub innych budowlach ludzkich. Będziemy je zawieszać na naszej stronie, aby stworzyć jak największą bazę danych o miejscach gniazdowania. Prosimy o podanie w mailu informacji:
1. jak mamy podpisać na stronie www autora zdjęcia
oraz jeżeli jest to wiadome, to:
2. jaka jest lokalizacja tego budynku,budowli (miejscowość, ulica, nr domu)
3. jakie jest otoczenie (np. zabudowa jedno-/wielorodzinna, tereny przemysłowe, tereny zielone)
4. data zrobienia zdjęcia
5. czy to miejsce gniazdowania nadal istnieje, jeśli nie, to dlaczego (np. budynek został wyremontowany itd.)
6. jak długo ptaki korzystały z tego miejsca (np. sezon, 2 sezony itd.) i czy miały sukces lęgowy.
Jeżeli tego zdjęcia/miejsca gniazdowania będą dotyczyły jeszcze inne ważne informacje, to również prosimy o ich podanie. Pozwoli to stworzyć cenną bazę informacji dotyczących gniazdowania ptaków w ludzkich budowlach.

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!