Bezpłatne lekcje w terenie

26.11.2015
Skarby przyrody w warszawskich parkach jesienią i zimą

27.10.2015
Jesienna i zimowa edukacja przyrodnicza w terenie 

11.05.2015
Zapisy na bezpłatne zielone lekcje – spacery przyrodnicze w ramach II edycji projektu!

Trwają zapisy na bezpłatne zielone lekcje – spacery przyrodnicze dla zorganizowanych grupy dzieci i młodzieży z Warszawy! Zapraszamy! Można zapisać wiele grup z jednej placówki edukacyjnej, zarówno w trakcie roku szkolnego jak i w ramach „Lata w mieście”! Zajęcia są dostosowywane poziomem i czasem trwania do wieku dzieci (od przedszkola do liceum).

Projekt STOPu „Skarby Warszawskiej Przyrody – edycja II”, w ramach którego organizujemy zielone lekcje, będzie trwał do grudnia 2015 r., ale lekcje terenowe – tylko do wyczerpania się dofinansowania przeznaczonego na ten cel, dlatego śpieszcie się z zapisami! Przyjmujemy zapisy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży – wyłącznie mailem. Piszcie na info@stop.eko.org.pl Tytuł maila: ZAPISY NA ZAJĘCIA TERENOWE.

Opis zajęć:
Na naszych terenowych lekcjach opowiadamy o warszawskiej przyrodzie. Grupy dzieci wraz z nauczycielami są zabierane w tereny cenne przyrodniczo w Warszawie, przede wszystkim nad Wisłę, ale nie tylko. Pod kierunkiem przyrodniczki-ornitolożki obserwują zwierzęta, poznają florę i faunę oraz zależności ekologiczne pomiędzy elementami przyrody. Wyszukujemy ślady zwierząt, pokazujemy szczególnie cenne dla nich miejsca bytowania, żerowania, odpoczynku. Przewodniczka prowadząca zajęcia będzie pokazywała przyrodę jako system powiązanych ze sobą zwierząt i roślin, zwracała uwagę uczestników na obecność przyrody w mieście i konieczność jej ochrony.

Informacje z I edycji projektu , która odbyła się w 2014 roku (kliknij w strzałkę aby rozwinąć)

20.08.2014 Zapisy nadal trwają! W ramach akcji 'Lato w mieście’ zorganizowane grupy dzieci z Warszawy poznają skarby warszawskiej przyrody. Najczęściej wędrujemy nad Wisłę. Czytaj dalej… 


23.04.2014 BEZPŁATNE LEKCJE PRZYRODNICZE W TERENIE – TRWAJĄ ZAPISY! Już od kwietnia, także w czasie wakacji, będziemy prowadzić bezpłatne zajęcia przyrodnicze w terenie, głównie nad Wisłą. Projekt będzie trwał do grudnia, ale lekcje terenowe – tylko do wyczerpania się dofinansowania przeznaczonego na ten cel, dlatego śpieszcie się z zapisami. Przyjmujemy zapisy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży – wyłącznie mailem. Piszcie na info@stop.eko.org.pl . Tytuł maila: ZAPISY NA ZAJĘCIA TERENOWE. Opis zajęć Na naszych terenowych lekcjach opowiemy o cennej warszawskiej przyrodzie. Grupy dzieci wraz z nauczycielami będą zabierane w tereny cenne przyrodniczo w Warszawie, przede wszystkim nad Wisłę. Pod kierunkiem przyrodnika-ornitologa będą obserwowały zwierzęta, poznawały florę i faunę oraz zależności ekologiczne pomiędzy elementami przyrody. Będziemy wyszukiwać ślady zwierząt, wskazywać szczególnie cenne dla nich miejsca bytowania, żerowania, miejsca odpoczynku. Przewodnik prowadzący zajęcia będzie pokazywał przyrodę jako system powiązanych ze sobą zwierząt i roślin, zwracał uwagę uczestników na obecność przyrody w mieście i konieczność jej ochrony.

Nad Wisłą

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz