Zapisy na bezpłatne spacery przyrodnicze „Lato w mieście”

Zapraszamy grupy na bezpłatne spacery przyrodnicze. Spacery są dostępne także dla osób z wózkami, trudnościami w poruszaniu się, niewidomych, niesłyszących, ze spektrum autyzmu, ze szkół i innych placówek specjalnych itd.. Szczególnie serdecznie zapraszamy osoby mające rozmaite ograniczenia w dostępie do przyrody poza miastem. Grupy dzieci i młodzieży zapraszamy z opiekunami/nauczycielami.

Zajęcia będą realizowane w dni powszednie – od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych w terminie realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, tj. 24 czerwca – 30 sierpnia 2024 r. Godziny – do uzgodnienia.

Zapisy

Piszcie na edukacja.stop@gmail.com W mailu KONIECZNIE podajcie swój NUMER TELEFONU, najlepiej komórkowego!!!

Lokalizacje spacerów

Zabieramy grupy na spacery wzdłuż Wisły na terenie chronionego obszaru Natura 2000 (głównie szeroka, utwardzona ścieżka w nadwiślańskim łęgu między mostem Poniatowskiego a Łazienkowskim – brzeg prawy), do najpiękniejszego w Polsce Parku Skaryszewskiego i nie tylko.

Opis spacerów

Na spacerach opowiadamy o przyrodzie w mieście, głównie tej związanej z Wisłą warszawską, ale nie tylko. Często wędrujemy na teren obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz do Parku Skaryszewskiego. Uczestnicy dowiadują się jak obserwować i chronić przyrodę, jak prawidłowo dokarmiać ptaki, jak podczas prac ogrodniczych chronić jeże, ptaki czy nietoperze i inne zwierzęta mieszkające w mieście, obserwują zwierzęta, poznają florę i faunę oraz zależności ekologiczne pomiędzy elementami przyrody. Wyszukujemy ślady zwierząt, pokazujemy szczególnie cenne dla nich miejsca bytowania, żerowania, odpoczynku. Pokazujemy przyrodę jako system powiązanych ze sobą zwierząt i roślin, zwracamy uwagę uczestników na obecność przyrody w mieście i konieczność jej ochrony.

Spacer trwa najczęściej ok. 1,5 godz., ale też dostosowujemy czas i formę prowadzenia zajęć do grupy, możliwości uczestników, ich wieku, sprawności itd..

Grupą docelową (adresatami) zadania są uczniowie warszawskich szkół oraz dzieci i młodzież szkolna zamieszkała w Warszawie (dzieci i młodzież szkolna od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24. roku życia). Zajęcia nasze są skierowane zarówno do grup zorganizowanych, (tj. do uczestników Feryjnych Placówek Edukacyjnych, o których mowa w zarządzeniu nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”), jak i do osób indywidualnych, tj. uczniów warszawskich szkół i mieszkających w Warszawie, którzy samodzielnie organizują swój czas wolny, którzy mogą przemieszczać się samodzielnie lub pod opieką rodziców/opiekunów. Zadanie jest zaprojektowane i będzie realizowane w taki sposób, aby zapewniało pełny i skuteczny udział osób ze szczególnymi potrzebami, na zasadzie równości z innymi osobami. Zawsze tak prowadzimy nasze zajęcia, np. odpowiednio dobierając poziom zaawansowania wiedzy i formę prowadzenia zajęć do możliwości intelektualnych uczestników oraz dobierając trasy spacerów przyrodniczych, tak aby mogły w nich brać udział osoby ze szczególnymi potrzebami np. poruszające się na wózkach czy niewidome.

Spacery są finansowane ze środków m. st. Warszawa.

Tekst i zdjęcie: D.Z.

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!