Dobre życzenia dla wszystkich istot

Dobre życzenie przesyłamy wszystkim miłośnikom ptaków, szczególnie tych, które nie należą do rzadkich czy spektakularnych gatunków, a nawet są często dyskryminowane, jak gołębie miejskie czy hodowlane kury. Życzymy tym dyskryminowanym, żeby ludzie dostrzegali w nich istoty warte dobrego traktowania. A…