Pisklęta i podloty – kiedy pomagać, a kiedy zostawić w spokoju?

Artykuł „Pisklęta i podloty”, który ukazał się pod patronatem Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP) w czasopiśmie Głos Przyrody (nr 1/2019) pomoże Wam odróżnić ptaki potrzebujące pomocy od tych, które trzeba zostawić w spokoju. Jak odróżnić pisklęta od podlotów? Odpowiedź jest w artykule, który można znaleźć tu: https://bit.ly/2wY8thO
W wydawnictwie można kupić archiwalne numery Głosu Przyrody – w wersji pdf lub papierowej. Informacje o przyrodzie, które znajdziecie w Głosie są cały czas aktualne. Kontakt z wydawcą: https://www.glosprzyrody.pl/kontakt

Tekst: D.Z.

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!