Spotkania terenowe z arborystą (specjalistą „od drzew”) – czwartek 25.10. 2018, sobota 27.10.2018 oraz…

Zapraszamy na terenowe spotkania edukacyjne z arborystą, czyli specjalistą zajmującym się oceną stanu drzew i poprawianiem ich kondycji. Będzie się można dużo dowiedzieć o drzewach i ich ratowaniu :)! Spotkania odbędą się na Saskiej Kępie w związku z realizacją kolejnej edycji projektów z budżetu obywatelskiego ratujących drzewa Kępy i Parku skaryszewskiego. Odbędą się w sumie 4 spotkania. Na pewno spotkanie będzie w czwartek, 25.10.2018, wkrótce potwierdzimy terminy pozostałych. Aktualizacje dotyczące spotkań na bieżąco będziemy umieszczać w wydarzeniu na naszym Facebooku.

TERMINY SPOTKAŃ:

1. Park Skaryszewski, czwartek, 25.10.2018 r. o godz. 14.00. Zbiórka przy głównym wejściu do parku od str. Ronda Waszyngtona. Wybaczcie termin w dzień powszedni, ale nie zależało to od nas.

2. Saska Kępa i jej piękne drzewa: w sobotę 27.10.2018 o 15.00 spotkamy się na skrzyżowaniu ul. Francuskiej i ul. Obrońców, przy pomniku Agnieszki Osieckiej, w Warszawie.

3. PRAWDOPODOBNIE Park Skaryszewski, piątek, 17.11.2018 r. o godz. 14.00. Zbiórka przy głównym wejściu do parku od str. Ronda Waszyngtona.

CZEGO SIĘ DOWIEMY, jak będą wyglądały spotkania?

Dowiecie się i zobaczycie w praktyce jak ratować stare, okazałe drzewa w mieście! Spotkanie to niepowtarzalna okazja zdobycia wiedzy jak chronić i ratować drzewa, które tak często są w mieście przeznaczane do wycinki lub pozbawiane dużej liczby gałęzi tylko dlatego, że są duże i mają kilkadziesiąt lat.

Podczas spotkań z mieszkańcami specjaliści opowiedzą o przeprowadzonych ekspertyzach stwierdzających stan drzew oraz zaprezentują zakres prac wykonywanych dla ratowania okazałych drzew w Parku Skaryszewskim i na Saskiej Kępie. Są to m.in. następujące zabiegi: wzmocnienie mechaniczne drzewa wiązaniami, mikoryzacja, ściółkowanie (mulczowanie), rozluźnienie wierzchniej warstwy gleby – aeracja. Arboryści na spotkaniu dotyczącym drzew Saskiej Kępy (nie parku) przeprowadzą pokaz mikoryzacji kilku drzew, co pozwoli uczestnikom spotkania zapoznać się celem oraz praktycznymi metodami wykonania tego zabiegu.

Przewidywany czas spotkanie około 2 lub więcej godzin, w zależności od ilości pytań od uczestników.

CO TO ZA PROJEKTY RATOWANIA DRZEW?

Spotkania oraz wyżej opisane zabiegi ratujące drzewa, są częścią projektów „Ratujemy drzewa Parku Skaryszewskiego” i „Ochrona drzew Saskiej Kępy” złożonych do budżetu obywatelskiego przez prezeskę Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP), Dorotę Zielińską, a realizowanych w tym roku dzięki Waszym głosom w ramach budżetu obywatelskiego :). Dziękujemy Wam w imieniu drzew :).

PROWADZĄCY SPOTKANIA:

W Parku Skaryszewskim: inż. arch. kraj. Maciej Motas – architekt krajobrazu, certyfikowany treeworker, arborysta, wieloletni praktyk w pielęgnacji i diagnostyce drzew. Autor licznych specjalistycznych dokumentacji z zakresu dendrologii. Realizuje projekty i inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni. Sporządza specjalistyczne opracowania i dokumentacje z zakresu ochrony drzew. Inwentaryzacje przyrodnicze i dendrologiczne. Opinie o stanie zdrowotnym drzew, zalecenia dotyczące pielęgnacji i gospodarowania i opieki nad drzewostanem, w tym: ocena stanu zdrowotnego, statyki i określenie wad budowy drzewa, prace wykonawcze na drzewach pomnikowych i terenach pod opieką konserwatora zabytków. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Federacja Arborystów Polskich w latach 2010 – 2012, obecnie członek zarządu dolnośląskiej sekcji Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Członek Rady naukowej przy Parku Szczytnickim we Wrocławiu, Inspektor nadzoru prac w drzewostanie. Wykładowca i kierownik szkoleń zawodowych w Wielkopolskiej Szkole Arborystyki prowadzącej szkolenia w Arboretum UP we Wrocławiu oraz Arboretum Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.

Na Saskiej Kępie poza parkiem do Macieja Motasa dołaczy także Jerzy Nieswadba – Z wykształcenia technolog drewna – absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. Z pasji i sposobu na życie – arborysta. Przygoda z arborystyką na dobre zaczęła się w roku 1990 i trwa do dzisiaj. Posiada tytuł European treeworkera, rzeczoznawcy w zakresie uprawy i ochrony drzew. Od 2001 roku instruktor praktycznej nauki zawodu i egzaminator na stopień European Treeworker w standardzie European Arboricultural Council. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew, Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Mikoryzowego.

Więcej informacji o projektach i ich wykonaniu na stronach:
STOPu
Projektu ratowania drzew Parku Skaryszewskiego
Projektu ochrony drzew Saskiej Kępy
wykonawcy działań w ramach ww. projektów dla drzew, arborystycznej firmy Arborysta.com.

 

Tekst i fot.: D.Z.

 

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!