Artykuły o wróblach w Warszawie

„Wróbel wyprowadza się z Warszawy” – wywiad z Andrzejem Węgrzynowiczem w gazeta.pl (26.05.2008)

Artykuły A.Węgrzynowicza o wróblach:

THE USE OF NEST-BOXES BY TWO SPECIES OF SPARROWS (PASSER DOMESTICUS AND P. MONTANUS) WITH OPPOSITE TRENDS OF ABUNDANCE – THE STUDY IN WARSAW, Intern. Stud. Sparrows 2012, 36: 18-29

IMPORTANCE OF NEST SITES AVAILABILITY FOR ABUNDANCE AND CHANGES IN NUMBER OF HOUSE- AND TREE SPARROW IN WARSAW, Intern. Stud. Sparrows 2012, 36: 56-65

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!