Jerzyki jako pacjenci lecznic weterynaryjnych

 

Jerzyki jako pacjenci lecznic weterynaryjnych

Autorzy artykułu:
Dr. n.wet. Andrzej Kruszewicz (Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie)
Agnieszka Czujkowska (studentka V roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie)

Jerzyki (Apus apus) stają się w miastach coraz liczniejszymi pacjentami lecznic weterynaryjnych i pensjonariuszami ośrodków rehabilitacji zwierząt. Wynika to z jednej strony z przeprowadzonej w miastach akcji ocieplania budynków, a co za tym idzie niszczenia miejsc gniazdowych tego gatunku, a z drugiej ze wzrostu wrażliwości mieszkańców miast na potrzeby zwierząt.
Pobierz cały artykuł (pdf)

Jerzyki jako pacjenci lecznic

Artykuł pochodzi z suplementu miesięcznika „Magazyn Weterynaryjny” pt. „Choroby ptaków” www.magwet.pl

...................................................................
Jeśli uważasz, że działalność Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest cenna i warta wsparcia, Wpłać darowiznę!